Hizmet Şartları

usakemlak.net Hizmet Şartları

Madde 1 - Giriş
İşbu sayfa ("sözleşme") ve usakemlak.net sitesinde (¨site¨) yer alan diğer kurallar, usakemlak.net tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır. 

İşbu sözleşme, sizinle, (İslice Mah. Annaç Sok. No:36 Bayhan İşhanı Kat:6 D:604 Merkez/UŞAK) adresinde yerleşik usakemlak.net arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz. Bu şartları kabul etmediğiniz takdirde usakemlak.net i kullanmaktan vazgeçiniz.

Madde 2 - Süre
Sizin tarafınızdan gerekli kimlik bilgilerinin siteye girilmesi ve yine tarafınızca verilen telefon numaranıza gönderilen numara doğrulama kodunun üyelik formuna girilerek telefon numaranızın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. Numara doğrulama kodunu üyelik formuna girerek telefon numaranızı doğruladığınız anda İşbu sözleşmeyi kabul etmiş sayılırsınız. İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme; yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile, mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihde, yürürlüğe girecektir. 

Madde 3 - Kapsam
usakemlak.net sizlere internet üzerinden gayrimenkul ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazar yeri sağlamaktadır. usakemlak.net bu sitede listelenen gayrimenkul ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir. 
usakemlak.net kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan gayrimenkul ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenilirliği veya bu gayrimenkul ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. 

Madde 4 - Hizmetler
usakemlak.net tarafından verilen hizmetler kısaca; 
  1.Sanal Pazaryeri 
a. Satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle gayrimenkul ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda gayrimenkul ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri bir platform sağlanmasıdır. 
b. Satıcı ve alıcılar, gayrimenkul ve/veya hizmetin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir satış koşullarında kendi aralarında mutabakata varabilirler. 
  2. Aracı Hizmet Sağlayıcı 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olan usakemlak.net 'in Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. 

Madde 5 - Kullanım Şartları
Siteye girdiğinizde veya usakemlak.net hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir: 

1. Gayrimenkul, hizmet ve içeriklerin yanlış kategoride listelenmesi, 
2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali, 
3. Üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali, 
4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde usakemlak.net hizmetlerinin kullanılması, 
6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi, 
7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, 
8. usakemlak.net 'in yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi, 
9. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi, 
10. usakemlak.net 'e veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması, 
11. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, usakemlak.net altyapısına, sistemine zarar verilmesi, 
12. Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi, 
13. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, 
14. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması. 
15. usakemlak.net markası ve unvanı ile benzer ibarelerin kullanıcı ismi/dükkan ismi olarak belirlenmesi ve üçüncü kişilerin marka dahil haklarını ihlal edecek şekilde kullanıcı /dükkan isimlerinin belirlenmesi. Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz. İşbu sözleşmeye taraf olmakla, usakemlak.net 'in site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz. 
16. Site üzerinde, kendi üyeliklerinizle ve diğer üyeler ve/veya tanıdıklarınıza ait üyelikler arasında ürün ve/veya hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferini sağlayacak her türlü nitelikte işlem yapılması ve site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması. 

Madde 6 - Satış Koşulları
Gayrimenkul ve/veya hizmet listelediğinizde, satıcı sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullar ve "Satıcılar İçin Kurallar" ekine uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz: 
1. Gayrimenkul ve/veya hizmeti zamanında, sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz. 
2. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar ile ilgili Yönetmelik dahil tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağınızı ve alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, tüketici hukuku uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz. 

3. Satıcı olarak; 
a. Gayrimenkul ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu, benzeri Gayrimenkul ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu Gayrimenkul ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini, 
b. Gayrimenkul ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu, 
c. Gayrimenkul ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın usakemlak.net 'e sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu, 
d. Gayrimenkul ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini, 
e. yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı, kabul etmektesiniz. 
f. Açık artırma benzeri fiyatlama modeli ile yapılan satışlarda usakemlak.net tarafından belirlenen kurallara uygun davranmayı kabul etmektesiniz. 
g. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak usakemlak.net tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz. 
h. Satıcı olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırmanız durumda, usakemlak.net 'e karşı tedarikçinizin site üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. 

Madde 7 - Listeleme
Gayrimenkul ve/veya hizmet satışa sunarken ekte yer alan Listeleme Kurallarına uygun hareket etmeyi kabul etmektesiniz. 
1. Listelenen gayrimenkul ve/veya hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan gayrimenkul ve/veya hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. 
2. Yasaklı gayrimenkul ve/veya hizmetler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek gayrimenkul ve/veya hizmetler satışa sunulamaz. 

Madde 8 - Ücretler
Listelemeye ilişkin ücretler "Satıcı için Kurallar" bölümünde ilan edilmektedir. usakemlak.net ücretlendirme politikasını ve ücretleri zaman zaman 30 gün önceden yapacağı duyurular veya göndereceği mesajlar ile değiştirebilecektir. Bu değişikliği kabul etmeyen kullanıcılar 30 gün içerisinde tazminatsız ve cezasız olarak üyelikten ayrılabilecektir. 

Gayrimenkul ve/veya hizmetin zamanında veya sitede belirttilen niteliklere uygun veya ayıpsız olarak teslim/ifa edilmemesi nedeniyle, gayrimenkul ve/veya hizmetlerin iade edilmesi veya satış işleminin iptal edilmesi hallerinde, usakemlak.net tarafından satıcıdan alınan ücretler iade edilmeyecektir. 

usakemlak.net aşağıda belirtilenler ile sınırlı olmamak üzere gerekli gördüğü durumlarda, Satıcı'dan kaynaklanan nedenlerle veya sistemin kötüye kullanılması sonucu maruz kaldığı veya ileride kalabileceği zarar ve ziyanını veya 3.kişilere veya kamu kurumuna yapmak zorunda kaldığı veya kalabileceği ödemeleri veya cezaları, Satıcı'nın diğer ürün veya hizmet satışlarından elde ettiği alacaklarından tutma veya hapis veya mahsup etme hakkı saklıdır. Satıcı, usakemlak.net 'in bu maddede belirtilen tutma, hapis ve mahsup hakkını peşinen kabul etmektedir. 

a. Bankaların ters ibraz-charge back işlemleri sonucu yapılan ödemeler, 
b. Tüketici Mahkemelerin verdiği kararlar neticesinde usakemlak.net 'in Satıcı nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya muhtemelen ödemek zorunda kalacağı mahkeme masrafları dahil tüm ödeme kalemleri, 
c. Sistemin kötüye kullanılması neticesinde, usakemlak.net 'in maruz kaldığı tüm zarar ve ziyan kalemleri, 
d. Satıcı nedeniyle, usakemlak.net 'in Kamu Kurumları ve Kuruluşlarına ödemek zorunda kaldığı veya kalabileceği idari para cezaları ve diğer ödemeler. 

Madde 9 - Alım Şartları
Alım yaparken "Alıcılar İçin Kurallar"a uymayı kabul etmektesiniz. 

Madde 10 - Fikri Mülkiyet
Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede usakemlak.net, tarafından oluşturulan tüm içerik ile usakemlak.net, markası ve logosu usakemlak.net 'e aittir. Kullanıcılar, usakemlak.net 'in fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. 

Madde 11 - usakemlak.net, Hakları
1. Kullanıcı olarak, satışa arz edilen gayrimenkul ve/veya hizmetlerle veya site üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, usakemlak.net 'e yöneltilecek her hangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada usakemlak.net 'in sorumlu olmadığını ve usakemlak.net 'in kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz. 
2. usakemlak.net site'de sunulan hizmetleri, ürün ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, kaldırma ve silme hakkına sahiptir. usakemlak.net bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. usakemlak.net 'in söz konusu gayrimenkul ve/veya hizmetleri siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. 
3. Sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen satıcının üyeliği, usakemlak.net, tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir. usakemlak.net marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişilerce Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile yapılacak başvuruları inceleyecektir. usakemlak.net, Hak Sahipliği Programı ile yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürün ve/veya hizmetlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. 

Madde 12 - Fesih
Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. usakemlak.net 'in işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmesi halinde, her hangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır. 

usakemlak.net işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, usakemlak.net 'in uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. 

Madde 13 - Sorumluluklar
Sizi işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemleri kullanacağız marka, logo ve içerik listelediğiniz gayrimenkul ve/veya hizmetler yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle usakemlak.net, usakemlak.net çalışanları ve yöneticileri ile usakemlak.net kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.) harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, usakemlak.net 'in ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaden ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz. 

usakemlak.net dilerse, bu bedelleri, usakemlak.net güvenli hesapta bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkını haizdir. 

usakemlak.net 'in işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle usakemlak.net 'in kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır. 

Madde 14 - Genel
1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır. 
2. usakemlak.net 'in kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir. 
3. Tarafınızla yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir. 
4. Kullanıcılar, siteye üye olurken usakemlak.net tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile usakemlak.net hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini belirlerler. Kullanıcılar, söz konusu iletişim tercihlerinin usakemlak.net 'in mobil aplikasyonları için ve mobil sitesi içinde geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar üye kayıtları tamamlandıktan sonra Bana Özel sayfasındaki Bildirimler bölümü aracılığıyla her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilecek elektronik ticari iletileri durdurabilir veya ticari ileti kanallarını değiştirebilirler. 
5. Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, usakemlak.net 'in, kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3.kişilere aktarabileceğini kabul ederler. 
6. usakemlak.net işbu sözleşmeyi, e-mail veya Bana Özel sayfasındaki Mesajlar bölümü aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri usakemlak.net adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir. 
7. Sitemizde yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler usakemlak.net sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar. 
8. İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, Uşak Mahkemeleri ile Uşak İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 
9. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.
10. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir. 
11. usakemlak.net 'in haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. 
12. Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır. 
13. Alıcı ve Satıcı, usakemlak.net 'in Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve ve Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve bu nedenle Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
14. usakemlak.net reklamlarının, tekliflerinin ve ticari iletilerinin ilgi alanlarınız ve/veya siteyi kullanımınız ile ilişkili olmasını sağlamak amacıyla ticari ve teknik olarak mümkün olan en iyi gayreti gösterecektir. 

Madde 15 - Ekler
Kullanıcılar, sitede yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. Kullanıcılar yukarıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.